2022-12-10 d. Kaune įvyko neeilinis visuotinis LKF narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinti nauji Lietuvos kikboksingo federacijos įstatai. Daugelis federacijos narių dėl naujos įstatų redakcijos pasisakė balsuodami elektroniniu paštu. Tokia galimybė LKF nariams buvo numatyta tik galiojusiuose, tiek ir naujuose LKF įstatuose. Įstatų keitimas buvo privaloma sąlyga, norint federacijai pretenduoti į valstybės finansavimą, nes naujasis LR Sporto įstatymas numato privalomą pagrindinių federacijos valdymo organų rotaciją ir ribotą galimų perrinkimų skaičių, o tokio apribojimo senuose LKF įstatuose nebuvo.

Nauji LKF įstatai buvo patvirtinti LKF narių balsų dauguma. Už LKF įstatų pakeitimą pasisakė 23 LKF nariai, prieš 1, susilaikė 3 nariai. LKF nariais yra 33 sporto klubai ir asociacijos.