2022-05-07 d. Vilniuje įvyko Lietuvos kikboksingo federacijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo visi 27 federacijos nariai. Pagrindinis susirinkimo dienotvarkės klausimas buvo federacijos valdybos narių rinkimai.

Federacijos valdybos nariai pretendavo tapti 14 kandidatų: Andrius Šipaila, Akvilė Vikšraitienė, Gintautas Jonutis, Arnoldas Lukošiūnas, Vytautas Kislauskas, Gintaras Čepas, Grėjus Dielininkaitis, Eduard Špakov, Stanislav Šestak, Tadas Tkačiovas, Aleksandr Šestak, Tomas Korla, Andrius Danilaitis, Simonas Kriaučiūnas. Susirinkimo metu buvo išklausyti visų kandidatų į valdybos narius prisistatymai federacijos nariams. Kandidatai pateikė savo siūlymus, kaip galėtų prisidėti prie federacijos veiklos.

Atviro balsavimo metu į Lietuvos kikboksingo federacijos valdybą ketveriems metams išrinkti daugiausiai balsų surinkę kandidatai: Eduard Špakov, Stanislav Šestak, Tadas Tkačiovas, Aleksandr Šestak, Tomas Korla, Andrius Danilaitis, Simonas Kriaučiūnas.

Taip pat visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtintos 2020-2021 metų federacijos finansinės ataskaitos.