2. Svėrimo procedūra

Visose oficialiose „WAKO” varžybose turi būti griežtai laikomasi taisyklių:

Kiekvienas sportininkas oficialiai sveriasi tik vieną kartą. DIREKTORIŲ TARYBA GALI  NUSPRĘSTI KITAIP,  TAČIAU  APIE TAI WAKO TURI IŠ ANKSTO INFORMUOTI VISUS WAKO NARIUS. Užfiksuotas svoris yra galutinis.

Tuo tarpu, šalies atstovui, regioninės federacijos atstovui, kieno sportininkas neparodė tinkamo (pateikto registracijoje) svorio svėrimo metu, leidžiama užrašyti jį į kitą tinkamą svorio kategoriją, tuo atveju jeigu tos šalies, federacijos komandoje ši svorio kategorija yra laisva ir procedūra oficialaus svėrimo dar nėra pasibaigusi.

Dėl dėtalesnio susipažinimo su svėrimo procedūromis žiūrėkite Skyrius nr. 2 oficialiose WAKO taisyklėse.

3. Dvikovos taisyklės

Sportininkai išeina ant tatamio ir paliečia vienas kitą pirštinėmis, po to daro žingsnį atgal (iki nustatytos linijos), atsistoja į kovinę stovėseną ir laukia referio komandos „FIGHT” (FAIT).

Laikas stabdomas tik po referio komandas „TIME” (TAIM).

Referiui nėra draudžiama kalbėtis su sportininkais, kol nesustabdomas laikas.

Laikas nėra stabdomas, tam kad būtų skiriami balai arba balų nuėmimui, jeigu referis nemato tam būtinybės.

Sportininkui, jo ringo kampe, dvikovos metu, gali padėti tik vienas treneris ir vienas sekundantas. Visos kovos eigoje jie turi būti nurodytos vietos ribose. Niekas iš jų neturi teisės dvikovos metu išeiti ant tatamio, ir niekam iš trenerių ar sekundantų neleidžiama kištis į referio ir teisėjų darbą, daryti jiems pastabas.

Tik referis gali stabdyti dvikovos laiką. Sportininkas gali paprašyti sustabdyti laiką, kad galėtų pataisyti apsauginę ekepiruotę arba apžiūrėti sužeidimus. Referis neturi stabdyti laiko, jeigu jaučia, kad tai suteiks privalumų vienam iš sportininkų. Laiko stabdymai turi būti minimalūs.

Jeigu referis mano, kad sportininkas naudojasi laiko stabdymu tam, kad pailsėtų arba išvengtų taškų priskyrimo jo varžovui, tada jam skiriamas įspėjimas ir jis gali būti diskvalifikuotas už atsisakymą kovoti arba už kovos vengimą.

4. Komandos, naudojamos varžybų metu

„TIME” (TAIM) – sudėti rankas raide T, time keeperiui paduodamas ženklas sustabdyti laiką, kol referis neduos komandos „Fight” (FAIT) kovos pratęsimui. Kai referis sustabdo laiką, jis sako „TIME” (TAIM) ir privalo argumentuoti, kodėl buvo sustabdytas laikas.

„STOP” (STOP) – sudėti rankas raide T, kova tuoj pat sustabdoma ir sportininkas turi grįžti į pirmutinę padėtį ant tatamio. Kova tęsiama po referio komandos „Fight” (FAIT).

„BREAK” (BREIK) – po referio komandos kiekvienas sportininkas turi padaryti žingsnį atgal ir tada tęsti dvikovą.

„SHAKE HANDS” (ŠEIK HANDS) – paspausti rankas. Sportininkų pasisveikinimas prieš dvikovos pradžią.

Referis stabdo laiką:

 • kai sportininkui skiriamas įspėjimas (varžovas privalo nedelsiant eiti į neutralų kampą);
 • kai sportininkas prašo sustabdyti laiką, pakeldamas dešinę ranką (varžovas privalo nedelsiant eiti į neutralų kampą);
 • kai referis mato, kad sportininkui reikia pasitaisyti ekipiruotę arba aprangą;
 • kai referis mato, kad sportininkas traumuotas (maksimalus laikas skirtas gydytojo įsikišimui – 2 minutės visiems sportininkams).

5. Leistinos smūgių zonos

Smūgiai gali būti atliekami naudojant leistiną kovos techniką į žemiau išvardintas kūno vietas:

Galva: priekinė ir šoninės jos dalys;

Korpusas – priekinė ir šoninė jo dalys;

Kojų klubai: (iš išorės viduje ir atvirkščiai), galima smūgiuoti blazdikauliu;

Pėdos: tik norint pargriauti;

 

6. Uždraustos smūgių zonos ir elgesys

Draudžiama:

 • dvikovos metu viršyti kontaktą;
 • viršutinė galvos dalis;
 • nukristi ant tatamio be priežasties;
 • galinė nugaros dalis (inkstai ir sprandas);
 • viršutinė pečių dalis;
 • kaklas: priekinė ir šoninės jo dalys;
 • galinė galvos dalis;
 • mėtyti priešininką ant tatamio;
 • pasišalinti nuo tatamio vykstant dvikovai;
 • atakuoti į gerklę, apatinę pilvo dalį, inkstus, smūgiuoti į nugarą, kojų ir rankų sąnarius, kirkšnį, pakaušį;
 • atakuoti keliu, alkūne, atlikti smūgius delno briauna, „atvira” pirštine;
 • nusisukti nugara į priešininką, pabėgti, griūti, sąmoningai eiti į klinčą, naudoti „aklus” atakos metodus, lenktį galvą žemiau juosmens;
 • atakuoti priešininką kuris krenta ant tatamio arba jau yra ant grindų, tai yra kai nors viena ranka arba kelias yra palietęs žemę, tokiu atveju referis turi nedelsiant sustabdyti kovą. Smūgiai į galvą arba kūną gulinčiam sportininkui yra draudžiami ir už tai baudžiama minus vienu balu arba atakuojančio sportininko diskvalifikacija (nuosprendis priimamas dauguma teisėjų balsų);
 • be referio komandos nutraukti varžybas;
 • smūgiuoti po komandos „STOP” arba „BREAK” (BREIK);
 • tepti veidą arba kūną aliejais arba tepalais;
 • sąmoningai išspjauti kapą;
 • neleistinas sportininko elgesys. Dalyviui gali būti tik vienas įspėjimas, po to seka standartinė bausmės procedūra ir diskvalifikacija;
 • dėl rimtų pažeidimų sportininkas gali būti nubaustas balo atėmimu arba diskvalifikuotas po pirmo įspėjimo.

Treneriui ir sekundantui draudžiama:

 • nekorektiškai teikti pastabas apie teisėjus ir jų sprendimus;
 • netinkamai komentuoti dėl balų skyrimo;
 • fiziškai ar žodine forma įžeidinėti oficialų asmenį ant tatamio arba už jo ribų. Dėl tokio elgesio treneris ir  sekundantas bus nedelsiant pašalintas iš kovos pravedimo zonos.

Dėmesio! Pažeidus taisykles, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo, galimas įspėjimas, minus vienas balas arba diskvalifikacija.

 

7. Leistina technika

Kojų technika:

 • Front kick (tiesus smūgis);
 • Side kick (šoninis smūgis);
 • Roundhouse kick (smūgis apsisukant);
 • Heel kick (smūgis kulnu – atliekamas tik su pėda);
 • Crescent kick (pusmėnulio formos smūgis iš viršaus į apačią);
 • Former kick (kertantis smūgis, atliekamas tik su pėda);
 • Hook kick (ratu einantis smūgis, atliekamas tik su pėda);
 • Back kick (galinis smūgis);
 • Jump kick (smūgis šuolyje);
 • Spinning kick (smūgis  apsisukant);
 • Low kick (smūgiai į išorinę ir vidinę šlaunies dalį).

Rankų technika:

Gali būti atliekami visi bokse naudojami smūgiai rankomis:

 • Backfist ( smūgis priekine kumščio dalimi, be apsisūkimo);
 • Hook, uppercut;

 

Pakirtimai kojomis: balas už pakirtimą kojomis skiriamas tik tada, jeigu atakuojantis sportininkas išlaikė pusiausvyrą ir liko stovėti ant kojų. Jeigu pakirtimo metu atakuojantis palietė kuria nors kūno vieta tatamį, tada taškas neskiriamas.  Taškas už pakirtimą skiriamas,  jeigu priešininkas palietė kuria nors kūno dalimi tatamį.

Disciplinoje Kick light rankų ir kojų smūgių atlikimo technika turi būti naudojama tolygiai visų varžybų metu. Labai pavojinga smūgiuoti kulnu. Atakuojantis sportininkas turi tiksliai suvokti, kad smūgis atliekamas visa pėda, svarbu, kad pėdos padas būtu naudojamas kaip smūgio zona, atliekant sekančius smūgius: Ex kick, Hook kick, Spinning kick.

8. Taškų skyrimas

Leistina technika – tai smūgiai į leistinas priešininko kūno vietas. Referis ir teisėjai turi tiksliai matyti kaip sportininkas smūgiavo ranka (ne vidine jos dalimi) arba koja į leistiną vietą.

Vertinama bet kokia leistina smūgio atlikimo technika (panaudojus leistinas rankų ir kojų sritis), kuri turėjo kontaktą ir buvo atlikta su „vidutinio” stiprumo jėga, koncetracija, greičiu, pusiausvyra. Su leistina rankų ir kojų smūgio sritimi atliktas smūgis turi būti padarytas „aiškus (kontroliuojamas)” kontaktas. Referis ir teisėjai turi aiškiai matyti taikinį ir smūgio atlikimo techniką. Balų skyrimas, tik išgirdus garsą smūgio metu, negalimas. Smūgiuodamas, sportininkas turi stebėti kontakto zoną.

Visa technika turi būti atliekama su „priimtina” (vidutinio sunkumo) jėga. Už smūgį, kuriuo sportininkas tiesiog paliečia, kliudo arba stumia priešininką, taškai nėra skyriami. Jeigu sportininkas atakuoja arba ginasi šuolyje, tai jis turi po šuolio nusileisti ant tatamio ir išlaikyti pusiausvyrą, tam kad gautų tašką. Jeigu sportininkas, kuriam turėjo būti skiriamas taškas už technikos atlikimą, prarado pusiausvyrą ir palietė grindis bet kuria kūno vieta (išskyrus pėdas) taškas nėra skiriamas.

8.1 Taškai

 • smūgis ranka 1 taškas;
 • smūgis koja į koją 1 taškas;
 • smūgis koja į kūną 1 taškas;
 • pakirtimas, kurio metu priešininkas praranda pusiausvyrą ir paliečia kuria nors kūno vieta grindis (išskyrus pėdas)  1 taškas;
 • smūgis koja į galvą 2 taškai;
 • smūgis šuolyje koja į kūną 2 taškai;
 • smūgis šuolyje koja į galvą 3 taškai;

8.2 Direktyva 3. Taškų skyrimas (naudojant elektroninę sistemą)

Atliekant visas leistinas kombinacijas (smūgiai rankomis, kojomis, pakirtimai), kurios tiksliai pataikė į leistinas vietas, panaudojus tinkamą jėgą, greitį, fokusuotę, pusiausvyrą, teisėjas turi vieną kartą paspausti pelytės mygtuką už smūgį koja ar ranka į kūną arba varžovo koją, už smūgį koja į galvą arba šuolyje į kūną – turi paspausti du kartus, už smūgį šuolyje koja į galvą – paspausti 3 kartus. Būtina nurodyti teisingą sportininko spalvą (mėlyna arba raudona). Jeigu referis skiria minus vieną tašką, jis apie tai praneša teisėjams, vyriausiam teisėjui ant tatamio ir time keeperis turi tai įvesti į elektroninę sistemą. Tai bus  pavaizduota ekrane: nuo bendro taškų skaičiaus bus minusuoti 3 taškai nuo kiekvieno teisėjo (iš viso 9 taškai).

8.2.1 Direktyva 3. Taškų skyrimas (naudojant klikerius ir teisėjų raštelius)

Atliekant visas leistinas kombinacijas (smūgiai rankomis, kojomis, pakirtimai), kurios tiksliai pataikė į leistinas vietas panaudojus tinkamą jėgą, greitį, fokusuotę, pusiausvyrą, teisėjas sportininkui skiria taškus naudodamas klikerius. Rezultatas užrašomas į raštelius po kiekvieno raundo. Balai sumuojami, nugalėtoju tampa sportininkas, kuris gavo daugiausiai balų nuo kiekvieno teisėjo už 3 raundus. Bendras rezultatas bus rodomas tarp raundų kiekvienam treneriui.

Jeigu elektroninė sistema nėra prieinama,  Pasaulio ir Europos čempionatuose, visiems teisėjams privaloma naudotis klikeriais.

Varžybų pabaigoje sumuojami visi rezultatai ir laimi sportininkas,  surinkęs daugiausiai taškų, jo vardas apvedamas apskritimu.

 • smūgis ranka 1 paspaudimas;
 • smūgis koja į koją 1 paspaudimas;
 • smūgis koja į kūną 1 paspaudimas;
 • pakirtimas, kurio metu priešininkas praranda pusiausvyrą ir paliečia kuria nors kūno vieta grindis (išskyrus pėdas)  1 paspaudimas;
 • smūgis koja į galvą 2 paspaudimai;
 • smūgis šuolyje koja į kūną 2 paspaudimai;
 • smūgis šuolyje koja į galvą 3 paspaudimai;

Už kiekvieną leistiną techniką, atliktą į leistiną kūno vietą (užskaitomas greitis, fokusuotė, pusiausvyra, jėga), teisėjas skiria 1 tašką galinėje teisėjų raštelio dalyje arba ant klikerio.

Kiekvieno raundo pabaigoje teisėjai skaičiuoja taškų kiekį ir nustato geriausią sportininką pagal skalę:

 • skirtumas nuo 1 iki 8 taškų raunde = 10-9;
 • vienodas skaičius taškų raunde = 10-10;
 • skirtumas nuo 8 ir daugiau taškų = 10-8;
 • bet kokie nokdaunai raunde skaičiuojasi kaip -1 taškas;

Teisėjams būtina naudotis klikeriais. Po kiekvieno raundo teisėjas turi užrašyti taškų skaičių ir įvertinti raundą teisėjų raštelyje. Po kovos teisėjas skaičiuoja bendrą taškų skaičių  ir nustato nugalėtoją.

8.3 Lygiųjų atveju

Jeigu varžybos baigiasi taip, kad vienas ar daugiau teisėjų skiria po lygiai taškų po 3 raundų, tai tam, kad nustatyti nugalėtoją elektroninė sistema automatiškai atiduos pergalę sportininkui, vadovaujantis 1 kriterijumi.

Jeigu paskutiniame raunde buvo vienodas skaičius taškų, teisėjas privalo vadovautis 2 kriterijumi.

Kriterijus 1: Didesnis taškų skaičius paskutiniame raunde. Teisėjai spaudžia mygtuką, kuris priskirtas šiam sportininkui. Jeigu teisėjams reikia pagalbos, elektroninė sistema padės jiems išskaidyti 2 ir 3 raundų taškus. Jeigu paskutiniame raunde buvo vienodas taškų skaičius, teisėjai pasinaudoja 1 kriterijumi.

Kriterijus 2:

 • geriausias paskutiniame raunde;
 • aktyvesnis paskutiniame raunde;
 • daugiau smūgių;
 • geresnė gynyba;
 • geresnis stilius ir technika;

Jeigu varžybos baigiasi lygiosiomis (lygus rezultatas po 3 raundų), nustatant nugalėtoją, elektroninė sistema pareikalaus teisėjo įvertinimo. Norint įvertinti kovą, teisėjas turi išrinkti geresnį sportininką atsižvelgdamas į šiuos kriterijus:

1. geresnis paskutiniame raunde:

išrenkamas sportininkas, nugalėjęs paskutiniame raunde, surinkęs daugiau taškų paskutiniame raunde arba tas sportininkas, kuris buvo aktyvesnis paskutiniame raunde, ištvermingesnis, geresnis gynyboje. Teisėjas spaudžia mygtuką ir nurodo nugalėtoją.

Jeigu teisėjui reikalinga pagalba, elektorinė sistema padės teisėjams ir parodys taškus, surinktus kiekviename raunde.

Jeigu sportininkai surinko vienodą skaičių taškų paskutiniame raunde:

2. Įvertinami minus taškai: išrenkamas sportininkas, kuris mažiau darė klaidų, buvo techniškesnis ir su mažesniu skaičiumi minus taškų. Priežastis – sportininkas kovojo sąžiningiau.  Teisėjai spaudžia mygtuką, kuris nurodo nugalėtoją, kurį mygtuką spausti pasako vyriausias teisėjas.

 

 

8.3.1 Nugalėtojo nustatymas

Jeigu varžybos pasibaigia lygiosiomis, teisėjas atsižvelgia į šiuos dalykus:

 • didesnis taškų skaičius per 3 raundus;
 • geresnis paskutiniame raunde;
 • aktyvesnis paskutiniame raunde;
 • daugiau smūgių;
 • geresnė gynyba;
 • geresnis stilius ir technika;

paskutinio raundo pirmenybė:

jeigu sportininkas laimėjo paskutinį raundą rezultatu 10-9, jį paskelbia nugalėtoju. Priežastis – sortininkas parodo geresnę puolimo techniką, jėgą ir ištvermę.

bendras taškų skaičius:

jeigu 3 raunde sportininkai surinko vienodai taškų, atsižvelgiama į bendrą taškų sumą už visą kovą.

komentarų panaudojimas:

jeigu taškų skirtumas po 3 raundų sudaro 1 tašką, nugalėtojui nustatyti teisėjai naudoja pastabas galinėje teisėjo raštelio pusėje:

 • geresnis paskutiniame raunde;
 • aktyvesnis;
 • geresnis stilius ir technika;

8.3.2 Teisėjo raštelio panaudojimas

Jeigu varžybų pabaigoje rezultatas lygus, tai teisėjai nustatyto nugalėtoją pasinaudojus teisėjo raštelyje esančia grafa „pastabos”.

8.4 Sprendimų priėmimas

Sprendimai priimami:

 • pergalė pagal taškų skaičių;
 • pergalė diskvalifikavus priešininką;

Ypatingais atvejais referis gali diskvalifikuoti sportininką be išankstnio įspėjimo, bet tik po apsvarstymo su šoniniais teisėjais;

Pavyzdžiui:

 • priešininko nokautavimas nekontroliuojamu smūgiu į galvą;
 • pernelyg kieta ataka;
 • smūgiavimas priešininkui po komandos „STOP”;
 • referio įžeidimas ar priešininko įžeidimas, arba pernelyg agresyvus elgesys;
 • pergalė dėl priešininko neatvykimo;
 • pergalė teisėjui nutraukus kovą (TKO);
 • viršytas išėjimo už tatamio ribų kiekis;

Oficialus įspėjimas  dalyviui gali būti atliktas tik nusprendus teisėjų daugumai (balsavimo būdu). Kova gali būti sustabdyta, jeigu vienas iš sportininkų negali savęs apginti ir tęsti kovos, arba, kai vienas ir sportininkų demonstruoja aiškų pranašumą. Referis sprendžia kas yra nugalėtojas. Jeigu kova sustabdoma dėl traumos, tokiu atveju sprendimas priimamas atsižvelgiant į 15 punktą.

8.5. Sprendimo keitimas

Visi teisėjų sprendimai yra galutiniai ir negali būti pakeisti, jeigu nenuspręs kitaip apeliacinis komitetas.

Sprendimas gali būti pakeistas jeigu:

 • buvo rastos klaidos skaičiuojant taškus;
 • vienas iš teisėjų pareiškia, kad padarė klaidą ir supainiojo  dviejų sportininkų taškų skaičių;
 • egzistuoja aiškūs WAKO taisyklių pažeidimai;

Vyriausias tatamio teisėjas privalo nedelsiant išnagrinėti protestą kartu su apeliaciniu komitetu. Po nagrinėjimo apelecinio komiteto atstovas turi pranešti oficialų nuosprendį.

8.6 Taškų skyrimas

Skiriant taškus sportininkui, reikia vadovautis šiomis taisyklėmis:

Taisyklė 1 – smūgiai:

Raundo metu teisėjas turi suskaičiuoti kiek smūgių gavo kiekvienas sportininkas. Užskaitomas smūgis, kuris nebuvo sustabdytas arba blokuotas.

Po kiekvieno raundo turi buti įvertintas smūgių efektyvumas ir paskelbtas nugalėtojas.

Smūgiai neužskaitomi jeigu:

 • jie neatitinka taisyklių;
 • jie atlikti į rankas (blokuojami);
 • smūgiai silpni ir nėra atlikti kojomis ar rankomis, o atliekami kūnu arba pečiais;

Taisyklė 2 – pažeidimai:

Kiekvieno raundo metu teisėjas negali bausti sportininko už bet kokį pažeidimą, kurį jis mato ir nesvarbu jį matė referis ar ne. Jis gali tik atkreiptį referio dėmesį į pažeidimą. Jeigu referis duoda oficialų įspėjimą vienam iš sportininkų,  tai teisėjai turi savo rašteliuose apie tai pažymėti tam skirtoje grafoje. Tačiau tai nereiškia, kad bus minusuojami taškai. Kai referis nusprendžia sportininkui minusuoti tašką (-1taškas), jeigu naudojami klikeriai,  kiekvienas teisėjas prideda po 3 balus kitam sportininkui.

Kai teisėjas nusprendžia minusuoti sportininkui taškus,  jis savo raštelyje tam skirtoje grafoje pasižymi „-1”, šalia taškų, kuriuos sportininkas gaus raundo pabaigoje. Tai primins teisėjui minusuoti taškus, kai bus skaičiuojamas rezultatas.

Taisyklė 3- taškų skyrimas:

Taškai skiriami sveikais skaičiais, be kablelių.

Kiekvieno raundo pabaigoje labiau kvalifikuotas kovotojas gauna didesnį taškų skaičių -10, o jo priešininkas mažiau taškų (10-9), (10-8). Jeigu dalyviai apyligiai vienodi, tai abu gauna po 10 taškų.

 

9. Pažeidimai

Bet kurio metu referis gali skirti sportininkui pastabą be kovos sustabdymo. Jeigu referis nori kikboksininkui padaryti įspėjimą, tokiu atveju jis sustabdo kovą ir praneša apie pažeidimą. Referis apie tai praneša 3 šoniniams teisėjams, rodydamas pirštu į prasižengusį sportininką.

Kiti veiksmai, laikomi pažeidimu:

 • smūgiai žemiau juosmens, smūgiai keliais ir alkūnėmis, paminos;
 • smūgio atlikimas galva, pečiais, dilbiais, alkūnėmis;
 • smaugimo technika, smūgiai varžovui į veidą dilbiais arba alkūne, varžovo nustūmimas;
 • smūgiai atvira pirštine, vidine pirštinės dalimi, riešu;
 • smūgio atlikimas į nugarą, galinę kaklo ir galvos dalį, į inkstų sritį;
 • atakavimas priešininko, laikant ringo virves;
 • gulimasis ant grindų;
 • imtyniavimas arba pasyvi kova;
 • atakuoti gulintį ant grindų varžovą arba besistojantį nuo grindų varžovą;
 • pastoviai eiti į klinčą, tokiu būdu neleidžiant priešininkui kovoti;
 • smūgiuoti varžovui, laikant jį laisva ranka;
 • laikyti varžovo ranką, arba prakišti ranką po varžovo ranka;
 • netikėtai lenkti galvą žemiau varžovo juosmens, nes tai gali įtakoti traumos gavimą;
 • naudoti dirbtinius pasyvios gynybos metodus arba specialiai kristi ant žemės kai bandoma išvengti smūgio, specialiai išspjauti kapą;
 • varžybų metu naudoti įžeidžiančius arba nešvankius žodžius;
 • ignuoroti komandą „BREAK”;
 • bandyti trenkti varžovui  po komandos „BREAK”;
 • įžeidinėti referį, kai jis padarė įspėjimą apie pažeidimą;

Po trečios pastabos už tą patį prasižengimą seka oficialus įspėjimas.

9.1 Minusuojami taškai

Kriterijai  taškų atėmimui (-1) po prieš tai buvusių 2 įspėjimų;

 • nešvari kova (bloga technika);
 • pastovus, be priežasties ėjimas į klinčą;
 • pastovūs atsisukimai nugara į varžovą;
 • nepakankamas darbas kojomis;
 • per daug kontakto;
 • sunkus nokdaunas;
 • bet kokie kiti taisyklių pažeidimai;

Dėmesio! Bet kokia kikbokso technika, atliekama klinče, neturi būti vertinama taškais.

10. Bausmė už išėjimą už tatamio ribų

Jeigu sportininkas palieka tatamį be kokių nors smūgių iš priešininko pusės,  tai traktuojama kaip savanoriškas išėjimas ir tas sportininkas gauna įspėjimą iš referio. Po trečio išėjimo sportininkui skiriamas baudos taškas (-1taškas). Po ketvirto išėjimo sportininkas diskvalifikuojamas.

Jeigu kova vyksta ant tatamio krašto, referis neturi stabdyti kovos, norint išvengti išėjimo už ribos. Išėjimas užskaitomas net jeigu sportininkas išėjo viena koja. Stovėjimas  ant tatamio pabaigos linijos nereiškia, kad sportininkas išėjo už tatamio ribų, turi būti visa koja už tatamio ribų.

Jeigu sportininkas patenka už tatamio zonos ribų dėl serijos smūgių arba po nustūmimo, tokiu atveju, tai nėra traktuojama kaip savavališkas išėjimas nuo tatamio.

Įspėjimai dėl išėjimo nuo tatamio skaičiuojasi atskirai nuo kitų pažeidimų.

Įspėjimai duodami garsiu ir aiškiu balsu, kad abu sportininkai ir treneriai galėtų išgirsti ir suprasti įspėjimą. Kai  skelbiamas įspėjimas, referis  turi stovėti veidu į prasižengusį sportininką. Skiriant baudos taškus (-1 taškas) referis privalo pareikalauti sustabdyti laiką. Jis turi šoniniams teisėjams  pranešti, kad baudos taškas (-1taškas) skiriamas pažeidėjui – sportininkui ir paaiškinti priežastį garsiu, aiškiu balsu.

Įspėjimai gali būti skiriami visų 3 raundų metu.

 

10.1 Diskvalifikacija

Referis negali diskvalifikuoti sportininko savavališkai, nebent tuo atveju, kai sportininkas diskvalifikuojamas už ketvirtą (4) išėjimą už tatamio ribų.

Prieš pranešant  apie sportininko pašalinimą, referis aptaria tai su šoniniais teisėjais ir Vyriausiu teisėju, norint įsitikinti, kad buvo imtasi visų reikiamų priemonių.

11. Smūgių kiekis per raundą

Disciplinoje Kick light nėra ribojamas kojų smūgių kiekis raundo metu, nes kovos dalyviai gauna taškus už kovos techniką.

12. Varžybos

Kiekvieną sportininką gali lydėti tik treneris ir sekundantas. Tik jie gali užlipti ant tatamio pertraukų, tarp raundų, metu. Raundo metu jie negali sportininkui patarinėti ar padėti jam.

Sekundantas gali užbaigti kovą sportininko vardu, jeigu mato, kad sportininkas nebegali tęsti varžybų, išmesdamas kempinę arba rankšluostį ant tatamio. Tai galima padaryti visais atvejais, išskyrus, kai referis pradėjo skaičiavimą.

Varžybų metu treneris ir sekundantas negali išeiti ant tatamio. Prieš kiekvieną raundą jie turi išsinešti rankšluosčius, kibirus ir t.t.

Treneris arba sekundantas, pažeidęs taisykles, gali gauti įspėjimą arba būti pašalintas už blogą elgesį. Pašalina referis.

 

13.1 Referis ir teisėjai

Kiekviena kovą vertina 3 šoniniai teisėjai. 3 šoniniai teisėjai turi sedėti atskirai nuo žiūrovų, netoli tatamio. Jie turi sedėti trijose pusėse per tatamio vidurį.

Priešais ketvirtą tatamio pusę išsidėsto sektoriaus Vyriausias teisėjas.

Jeigu,  dėl kokių nors priežasčių, varžybų ant tatamio organizatorius negali įvykdyti aukščiau įvardintų direktyvų, tai turi būti surastas sprendimas, kuris garantuotų paskirtų teisėjų neutralitetą ir nešališkumą.

 

13.2 Referis

Varžybų pabaigoje referis surenka ir patikrina 3 šoninių teisėjų raštelius. Po patikrinimo jis turi perduoti juos vyriausiam sektoriaus teisėjui, jeigu jo nėra, tada vedėjui.

Kai skelbiamas nugalėtojas, referis turi iškelti jo ranką. Jis nekelia nugalėtojo rankos kol vedėjas nepaskelbia nugalėtojo.

Kovos eigoje referis ženklais ir žestais parodo sportininkams jų pažeidimus.

Referis prižiūri visos kovos procesą ir varžybų taisyklių vykdymą.

 

13.3 Referio įgaliojimai

Referis gali:

 • bet kuriuo metu sustabdyti kovą, jeigu jis mato, kad kova labai nelygi;
 • bet kuriuo metu sustabdyti kovą, jeigu vienas iš sportininkų gavo neleistiną smūgį arba buvo traumuotas ir negali tęsti kovos;
 • sustabdyti kovą, jeigu sportininkai elgiasi neleistinai. Tokiu atveju, referis gali diskvalifikuoti vieną arba abiejus sportininkus;
 • įspėti sportininką arba sustabdyti kovą, nubausti 1 tašku (-1taškas) arba duoti sportininkui įspėjimą už pažeidimus;
 • diskvalifikuoti trenerį, sekundantą arba patį sportininką jeigu jie pažeidė taisykles;
 • nokauto atveju (KO) nepradėti skaičiuoti, jeigu priešininkas specialiai atsisako atsitraukti į neutralų kampą;
 • stebėti, kad visa kova vyktų pagal „WAKO” taisykles;

Jeigu kikboksininkas pažeidinėja taisykles, tačiau nenusipelno diskvalifikacijos, tokiu atveju referis turi sustabdyti kovą ir padaryti pažeidėjui įspėjimą. Prieš duodant įspėjimą referis privalo duoti komandą, kad būtų sustabdoma dvikova ir laikas. Įspėjimas turi būti padarytas taip, kad pažeidėjas suprastų bausmės priežastį. Referis turi parodyti kiekvienam teisėjui ženklą rankos pagalba, kad buvo padarytas tam tikras įspėjimas ir aiškiai parodyti kuris sportininkas pažeidinėja taisykles. Po įspėjimo referis duoda komandą tęsti kovą.

Jeigu sportininkas gauna 3 oficialius įspėjimus per vieną kovą, jis diskvalifikuojamas.

Referis gali padaryti sportininkui pastabą. Pastaba – tai neoficialus įspėjimas, kurį referis daro sportininkui tuo atveju, jeigu buvo pažeistos taisyklės. Norint pasakyti pastabą, referis nestabdo kovos, jis gali tai padaryti dvikovos metu.

 

13.4 Teisėjai

Kiekvienas teisėjas turi savarankiškai peržiūrėti kiekvieno sportininko privalumus ir išrinkti nugalėtoją vadovaujantis taisyklėmis.

Varžybų metu teisėjas negali kalbėtis su sportininkais, kitais teisėjais arba su bet kuo kitu, išskyrus referį. Teisėjas privalo, iškilus reikalui, pranešti referiui apie kokį nors incidentą kurio jis nepastebėjo, pavyzdžiui apie neleistiną sekundanto elgesį ir t.t.

Teisėjas skaičiuoja taškus,  (10-10, 10-9, 10-8) kuriuos gauna sportininkas, ir pažymi juos savo teisėjo raštelyje. Jo sprendimas skelbiamas dvikovos pabaigoje.

Kiekvieno raundo metu, teisėjai naudojasi teisėjų rašteliais smūgių rankomis ir kojomis skaičiui pažymėti. Visada kairė raštelio pusė prilygsta raudonam kampui, o dešinė – mėlynam. Taškai skaičiuojami kiekviename raude atskirai, o po to sumuojami rungtynių pabaigoje.

Teisėjas negali palikti savo vietos kol nebus paskelbti kovos rezultatai.

Teisėjai būtinai turi naudotis klikeriais, tam kad dvikovos metu skaičiuotų balus.

 

14. Traumos

Jeigu vienas iš sportininkų patiria traumą, dvikova turi būti sustabdoma tik tam laikui, kol teisėjas – pranešėjas nepraneš  gali ar negali  traumuotas sportininkas tęsti kovą. Gydytojas ant tatamio išeina vieną kartą. Jam skiriamos tik 2 minutės, nuspręsti ar traumai reikalingas gydymas. Visi teisėjo veiksmai, įskaitant medicininės pagalbos suteikimą, negali viršyti dviejų (2) minučių. Kovą gali sustabdyti tik referis. Traumos gydymas turi būti vykdomas tik pertraukos metu tarp raundų arba po kovos. Bet kuriuo atveju, žaizdos neturi būti užklijuojamos. Jeigu trauma rimta ir reikalingas gydymas ne tatamio zonoje, kova turi būti sustabdyta. Sprendimą dėl traumos rimtumo ir sportininko galimybės tęsti kovą priima gydytojas.

Jeigu kova sustabdyta dėl traumos, tai referis ir šoniniai teisėjai turi nuspręsti:

 • sportininkas buvo traumuotas specialiai ar netyčia;
 • kaltas traumuotas sportininkas ar ne;
 • trauma buvo padaryta uždrausta technika ar ne;
 • jeigu  netraumuotas sportininkas nepažeidė taisyklių, o traumuotas sportininkas negali tęsti kovos, tokiu atveju netraumuotas sportininkas skelbiamas nugalėtoju, nes varžovas negali tęsti kovos.
 • jeigu netraumuotas sportininkas pažeidė taisykles, tai traumuotas sportininkas skelbiamas nugalėtoju, nes pažeidėjas diskvalifikuojamas.
 • jeigu sportininkas teigia, kad gali tęsti kovą ir gydytojas tai patvirtina, tai kova turi tęstis toliau.
 • jeigu sportininkas traumuotas dvikovoje, tokiu atveju gydytojas yra vienintelis žmogus kuris  gali įvertinti aplinkybes.

Sportininkas, bet kuriuo metu pakėlęs ranką, gali paprašyti referio sustabdyti kovą. Rankos iškėlimas parodo, kad jis pasiduoda.

Kikboksininkas po nokauto (KO) neprileidžiamas prie varžybų mažiausiai 8 savaites.

Jeigu kikboksininkas nokautuotas du kartus, 3 mėnesių laikotarpyje, smūgiu į galvą, arba jeigu referis sustabdė kovą dėl stiprios galvos traumos, kuri nebeleidžia tęsti kovos, tai sportininkas neprileidžiamas prie varžybų dar 3 mėnesius (skaičiuojama nuo antro nokauto arba stipraus smūgio į galvą RSC-H).

Kikboksininkas, kuris  per metus buvo 3 kartus nokautotas smūgiu į galvą arba kuris nebegali tęsti kovos dėl stiprios galvos traumos, neprileidžiamas prie varžybų 12 mėnesių.

Jeigu gydytojas mano, kad gydymas užtruks ilgiau, tai gydymo laikotarpis gali būti pratęstas.

Gydymo laikotarpis reiškia, kad sportininkas negali dalyvauti juokiuose kikboko varžybose.  Pateikti  gydymo periodai yra „minimalūs gydymo periodai” ir negali būti peržiūrimi, net jeigu galvos rengenas parodo, kad nėra matomų traumų.

Vyriausias disciplinos teisėjas turi nurodyti teisėjams apie žymėjimą teisėjų rašteliuose dėl nokauto arba RSC-H arba RSC, kai jis sustabdo varžybas dėl  sportininko negalėjimo tęsti kovą po stirpaus smūgio į galvą.

Po specialaus medicininio leidimo, sporto gydytojas turi paskelbti, kad sportininkas pasveiko ir gali toliau dalyvauti varžybose.

16. Rankų paspaudimas (sportininkų pasisveikinimas) – prisilietimas pirštinėmis

Vadovaujantis taisyklėmis, prieš ir po dvikovos, kikboksininkai turi pasveikinti vienas kitą, tai daroma liečiantis pirštinėmis. Tai daroma parodant sąžiningą konkuravimo ir draugystės dvasią. Šis procesas atliekamas iki pirmo raundo pradžios ir po nugalėtojo paskelbimo.